Στρατιωτικές Δαπάνες

Σχετικά
Το πρόγραμμα «Στρατιωτικές Δαπάνες» δημιουργήθηκε προκειμένου να συντάσσονται αυτόματα όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών, να αποφεύγονται τα λάθη και να μειώνεται ο χρόνος συντάξεως της δαπάνης.
Προγραμματίστηκε από τον Παύλο Γκέσο (ΣΣΕ 2002) email facebook.
Λήψη της εφαρμογής
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο SourceForge.net.
Η εκτέλεση του προγράμματος απαιτεί κατ' ελάχιστον Java Runtime Environment 1.8, PHP command line interpreter 5 (το οποίο με τη σειρά του απαιτεί Microsoft Visual C++ 2010 redistributable). Όλα αυτά, είναι ενσωματωμένα στο αρχείο εγκατάστασης του παραπάνω συνδέσμου, ή μπορείτε να τα λάβετε μόνοι σας από το SourceForge.net, όπου βρίσκεται και ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού.
Εγχειρίδιο Χρήσης
Το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα από την επιλογή «Εγχειρίδιο» του menu «Βοήθεια».
Αντίγραφο του εγχειριδίου χρήσης μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
Υποστήριξη, (Προτάσεις, Σφάλματα)
Αν διαπιστώσετε κάποιο σφάλμα στο πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μου.
Ανακοινώσεις και συζητήσεις μπορείτε να δείτε στην σελίδα του προγράμματος στο Facebook.

Παρουσίαση του προγράμματος, διάρκειας μιας ώρας.